Baghira

Am 09.04.2010 kam Baghira zur Welt.

Baghira
Mädchen
blue-tabby-point
12 Wocheng alt

frei

 

 

Baghira
Mädchen
blue-tabby-point
12 Wocheng alt

frei

 

 

Baghira
Mädchen
blue-tabby-point
10 Wocheng alt

frei

 

 

Baghira
Mädchen
blue-tabby-point
10 Wocheng alt

frei

 

 

Baghira
Mädchen
blue-tabby-point
6 Wocheng alt

frei

 

 

Baghira
Mädchen
blue-tabby-point
6 Wocheng alt

reserviert

 

 

Baghira
Mädchen
blue-tabby-point
4 Wocheng alt

reserviert

 

 

 

Baghira
Mädchen
blue-tabby-point
4 Wocheng alt

reserviert

 

 

Baghira
Mädchen
blue-tabby-point
3 Wocheng alt

reserviert

 

 

Baghira
Mädchen
blue-tabby-point
3 Wocheng alt

frei

 

 

Baghira
Mädchen
blue-tabby-point
2 Wocheng alt

frei